Page Menu

Notice

★☆重要通告:★☆ ★☆学校防疫指南:不该做的事 School Epidemic Prevention ★☆

★☆1.不随意丢弃用过的口罩。 2.禁止与朋友共用文具。 3.生病的你禁止到学校。 4.禁止群集。 5.自备食物与餐具,不分享、不共享。 6.不近距离交谈;保持1米的安全距离。 7.见面时,不握手、不拥抱。 8.不摸眼、鼻、口。 9.不随意离开自己的位子。 ★☆

图书馆活动 Aktiviti

Tokoh Nilam Kebangsaan Candidate - Ashley Kim Hooi MeiXin Li-Kheng

Tokoh Nilam Kebangsaan Candidate - Natalie Chan

2016 红包大抽奖
CABUTAN ANG PAU TBC 2016
PEMENANG-PEMENANG
高年组 (TAHAP II)

1.梁馨芮 LEONG XIN RUI 4J198
2.王丽雁 ONG LIYEN 4J196
3.陈俊丞CHIN JUN SENG 5R110
4.杜欣谕 TOO SHIN YU 4J102
5.林嘉怡 ABIGAIL LIM JIA YI 4J (77
6.许美欣 ASHLEY KIM HOOI MEIXIN LI-KHENG 5S74
7.叶凯宜 SHERILYN YAP KAY YI 5K65
8.庄泽锋 CHONG ZE FENG GARRY 4A58
9.温敏伊 WOON MIN YEE 5K44

10.陈俊铭 TAN JUN MING JULIAN 5S41

低年组 (TAHAP I)
1.陈弘择 TAN HONG ZHER 3S115
2.黄恺晋 GAVIN NG KAI GEN 3S90
3.戴昇第 TAI SHENG DI 2S78
4.廖愫怡 ZOE LIAW 3S67
5.泽仁 DYLAN JAMES RODWELL 3B44
6.李悦铜 LEE E DON  3J39
7.刘权锋LIEW KENNETH QUAN FENG 2B32
8.李铭亦LEE MING YI 3R30
9.陈立杰JOSEPH TAN LEE JAE 3B28
10.陈凯恩TANG RYAN 2S27

11.宋心如 CELINE SONG XING RU 2S (27)


2015 红包大抽奖
CABUTAN ANG PAU TBC 2015
PEMENANG-PEMENANG
高年组 (TAHAP II)

1.陈俊铭 TAN JUN MENG JULIAN 4S (120*
2.林淇 PATLYN BHUDDTHAM 6R118 *
3.詹睿瑜 ESTER CHAM RUI YU 6R 115 *
4.余晓彤YEE SIAO THONG 6R92 *
5.陈佳颖 NATALIE CHAN JIA YIING 5S83 *
6.陈逸榛 CHIN ZE CHENG 6R73 *
7.林歆语 ARIEL LIM XIN YUE 6R51 *
8.林健慧 LIM GEN HUI 6R47 *
9.吴宛芳 GOH WAN FANG 6R 46 *
11.罗伉俞 LOW HONG YEE 6R42 *
12.龙籍褀 LONG JI QI 6S (42 *)

低年组 (TAHAP I)
1.陈弘择 TAN HONG ZHER 2S57 *
2.陈艾欣 TAN AI XIN 2S37 *
3.龙籍霓 LONG JI NI 2K32 *
4.黄尹柔 WONG YIN JOE 2S32 *
5.陈苛颖 TAN KE YING 2K28 *
6.谢文熙 AARON CHEAH WERN ZI 3K28 *
7.陈思颖 TAN SZE YING  2S27 *
8.刘智祥 EDWIN LOW SHI XIANG 3R25 *
9.赵彦晗 CHEW YAN HAN 2R (21*)
10.梁馨芮 LEONG XIN RUI 3R20 *
11.庄泽锋 CHONG ZE FENG GARRY 3R18 *
* Bilangan buku yang dibaca