_JADUAL PEPERIKSAAN 2018

第一次校内评审       PSSR Kali-1
日期  Tarikh
科目   Perkara
23/04/201830/04/2018
写作与各科理解评审
Penulisan dan Pemahaman

第二次校内评审                                      PSSR  Kali-2
日期  Tarikh
科目   Perkara
16/07/2018 27/07/2018
写作与各科理解评审
Penulisan dan Pemahaman

第三次校内评审                                      PSSR  Kali-3
日期  Tarikh
科目   Perkara
08/10/2018 17/10/2018
写作与各科理解评审
Penulisan dan Pemahaman

2018 年一年级至三年级LINUS 评审日期
Tarikh LINUS Tahun 1 Hingga Tahun 3 2018
Saringan 1
Membaca/ Lisan
Sepanjang Bulan    Mac  2018
Bertulis
Minggu 2/3 Bulan April 2018
Pengisian Data
Minggu 4 Bulan    April 2018
Minggu 1 Bulan    Mei   2018


Saringan 2
Membaca/ Lisan
Sepanjang Bulan  August 2018
Bertulis
Minggu 4 Bulan   September  2018
Minggu 1 Bulan   Oktober  2018
Pengisian Data
Minggu 2/3 Bulan Oktober 2018