Page Menu

Notice

★☆This is Notice 1★☆ ★☆This is Notice 2 ★☆

Laporan Penutupan Sekolah Akibat Jerebu JPWPKL

由于烟霾,本校将在 19/9 至 20/9 (星期四和星期五) 停课两天。 
如有任何新资讯会再通知各位,谢谢。 

Sekolah akan ditutup pada 19/9 hingga 20/9 (Khamis dan Jumaat) selama 2 hari akibat jerebu. 
Sekiranya ada maklumat yang terkini akan dimaklumkan. 
Sekian, harap maklum.