Page Menu

Notice

★☆重要通告:★☆ ★☆学校防疫指南:不该做的事 School Epidemic Prevention ★☆

★☆1.不随意丢弃用过的口罩。 2.禁止与朋友共用文具。 3.生病的你禁止到学校。 4.禁止群集。 5.自备食物与餐具,不分享、不共享。 6.不近距离交谈;保持1米的安全距离。 7.见面时,不握手、不拥抱。 8.不摸眼、鼻、口。 9.不随意离开自己的位子。 ★☆

学生安全措施


敬致:本校全体学生家长 / 监护人
Kepada,  
Ibubapa / penjaga yang dihormati,

为了确保学生安全,校方决定严厉实行以下保安措施,详情如下:
Demi keselamatan murid, pihak sekolah akan menjalankan kawalan keselamatan. Butir-butir lanjutan adalah seperti berikut:

  1. 家长欲见校长或老师,须先在司阍处登记,并以驾驶执照或身份证换取通行证,离
     开学校时再以通行证领回驾照或身份证。
           Ibubapa atau penjaga yang  hendak berjumpa dengan  Guru Besar atau  guru harus mendaftarkan nama   
          dan mendapatkan  pas  pelawat dengan meletakkan lesen pemandu atau kad pengenalan di pondok
           pengawal. Pas pelawat tersebut mesti di kembalikan kepada pengawal sekolah untuk mendapatkan balik
           lesen pemandu atau kad pengenalan,semasa meninggalkan sekolah.

  2. a) 学生进入校园后,未得到校方批准,不可随意离校。
Murid yang  memasuki kawasan sekolah tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa kebenaran daripada
pihak sekolah.
     b) 早退的学生,须由家长向校方领取及填写早退表格,然后由校方签名批准后,
        方可离开,否则司阍将不准学生早退。
     Ibubapa/ penjaga murid yang hendak membawa anak murid balik awal harus mengisi boring untuk
     mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah terlebih dahulu.
  3.  a) 司阍将记录每日上课迟到的学生并交给训育主任。
                  Pengawal sekolah akan mencatat butir-butir murid  yang datang  lewat dan  menyerahkan  nama
                  murid  kepada  Guru Disiplin.
      b) 训育主任将根据迟到的原因及次数决定扣除道德教育分数及降低品行等级。
                  Murid yang selalu datang lewat tanpa sebab akan dikenakan potongan markah Pendidikan Moral dan   
                  pangkat kelakuan.
  4.  a) 放学后,没有参与课外活动及辅导班的学生,必须准时回家,不准留在校园内。
                  Selepas waktu sekolah,  murid yang tidak menyertai kokurikulum sekolah dan kelas bimbingan tidak      
                   dibenarkan berada di kawasan sekolah
      b) 学生除了参加学校所安排的活动及辅导班外,凡是超过回家者,就当迟回
                   Selain menyertai kokurikulum sekolah dan kelas bimbingan  yang  ditetapkan,  murid-murid tidak     
                   dibenarkan balik lewat.  Murid-murid yang  balik selepas 4.30pm  akan dianggap sebagai balik
                   lewat.
      c) 司阍将记录迟回的学生,以便能辨认有关学生,加强监督。
                   Pengawal sekolah akan mencatatkan butir-butir murid  yang  balik lewat.

 
5.   a) 家长带孩子上学/放学时,请遵守老师或司阍的指示,不得无礼。
                Ibubapa / penjaga  yang  memasuki kawasan sekolah mesti bersopan dan mematuhi arahan  guru dan  
                pengawal keselamatan.

     b) 驶入校园的汽车,司机/家长必须遵守以下规则:
                Ibubapa / penjaga yang  memasuki kawasan sekolah mesti mematuhi peraturan-peraturan berikut:
                                     i.        只可让学生下车,不可等候及停放车辆。
Hanya dibenarkan untuk menurunkan murid.  Ibubapa / penjaga mestilah beredar selepas menurunkan murid dan tidak dibenarkan menunggu atau memakir.
                                    ii.        避免交通阻塞,学生必须自己拿书包,尽快下车。
Untuk mengelakkan kesesakan lalulintas,  murid harus membawa  beg sendiri dan turun dari kereta secepat mungkin.
                                   iii.        学生重地,禁止鸣笛·喧闹·高音喇叭或喊叫。
Dilarang membunyikan hon dan membuat bising  di kawasan sekolah.
                                  iv.        为了学生的安全,请放慢驾驶速度(20 km/h
Demi keselamatan murid-murid,  sila kurangkan kelajuan kereta (20km/h).
                                   v.        载送孩子时,家长不可下车寻找孩子。
Ibubapa / penjaga tidak dibenarkan keluar dari kereta untuk mencari anak.
                                  vi.        如要会见老师,请家长放下孩子后,把车子驶出校外停放,再到司阍处领取接见准证。
Sekiranya ingin berjumpa dengan  guru,  ibubapa / penjaga perlu menurunkan murid terlebih dahulu, kemudian meletak kereta di luar kawasan sekolah dan seterusnya mengisi Borang Rekod Perjumpaan dan mendapatkan Pas Pelawat di pondok pengawal keselamatan.
                                 vii.        凡违规者将一概不再准许进入校园。
Mereka yang  melanggar peraturan tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah lagi.

       c) 放学时,家长一概不被允许走进校园接孩子或逗留等候孩子。
     请家长吩咐孩子在固定的地方等候,避免下车找孩子而造成交通阻塞。
                           Selepas waktu persekolahan, Ibubapa  / penjaga tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. 
                        Ibubapa / penjaga sila pastikan bahawa murid-murid menunggu  di tempat  yang  dijanjikan
                        awal- awal supaya tidak melengahkan masa mencari mereka.
  
6)   休息节,家长不可进入校园陪同孩子一齐进食,除非有特别事故如生病等,可向校
     方申请准证 (须先在司阍亭登记)。
            Ibubapa / Penjaga tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah dan makan bersama anak pada waktu
            rehat kecuali mendapat keizinan pihak sekolah atas sebab kecemasan , contohnya anak sakit .
如不享用食堂的食物,请家长让孩子自己把食物从家里带来。
             Sekiranya murid-murid ingin menikmati bekalan sendiri, sila membawa bekalan dari rumah dan   
             elakkan daripada membuat hantaran ibubapa / penjaga ke sekolah pada waktu rehat.

   7) 车辆一概不准停放在校园。(有汽车标贴者除外)
      照顾学生的安全是校方与家长共同的责任,希望双方融洽配合。如发现以上措施
      有任何不足,校方有权随时作出更改。
.          Semua kenderaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah kecuali kenderaan  yang  mempunyai 
           pelekat khas. Menjaga  keselamatan murid  adalah tanggungjawab bersama pihak sekolah dan ibubapa
            / penjaga .Oleh yang demikian , diharapkan kedua-dua pihak dapat  member ikan kerjasam  yang 
           sewajarnya .Pihak sekolah berhak membuat pindaan atas peraturan-peraturan tersebut sekiranya perlu.


敬请垂注!谢谢!
Harap maklum.


吉隆坡坤成华小二校校长
Guru Besar
SJKC Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur.